Bedrijfsrisico’s en Veiligheid

Wij van NormTotaal helpen u graag om er voor te zorgen dat uw bedrijf up to date is met het veiligheidsbeleid volgens de wet. Niet alleen zodat u alles op orde heeft voor de overheid, maar ook juist voor de veiligheid van uw medewerkers.

NormTotaal staat voor u klaar op het gebied van onder andere Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), VCA Bedrijfscertificering, advies en het keuren/repareren van al uw gereedschappen en materieel.

Transparantie, duidelijke korte lijnen, service en persoonlijk contact staan bij ons hoog in het vaandel.  Heeft u advies nodig neemt u dan gerust contact met ons op.

Wij zien de risico’s, maar denken in oplossingen!

Direct contact?

06-53434023

 06-29160036 

Normtotaal sticker

Staat de jaarlijkse VCA audit weer voor de deur?

Wist u dat de VCA norm aangepast is in 2017? Met als gevolg dat na de overgangstermijn de oude norm komt te vervallen. Voor het updaten van uw huidige VCA certificering hanteren wij scherpe tarieven, wij maken graag geheel vrijblijvend een offerte voor u!

Organisaties met een VCA certificaat voldoen in de praktijk aan belangrijke Arbowet- en regelgeving, worden periodiek onafhankelijk getoetst en dragen gestructureerd zorg voor hun VGM beheerssysteem.

VCA certificering wordt steeds meer als selectiecriterium gebruikt door opdrachtgevers. Het gaat hier om het uitvoeren van (bouw- en technische) werkzaamheden op het terrein van een opdrachtgever waarvoor een VCA certificaat vereist is.

VCA certificering geniet een brede internationale acceptatie en het VCA certificaat werkt motiverend voor werknemers. VCA certificering verhoogt bovendien het veiligheidsbewustzijn van medewerkers en leidt tot een afname van het verzuimpercentage en het aantal ongevallen.

Van het totaal ontzorgen tot hulp bij het opzetten, alles is mogelijk bij NormTotaal.

Keuren arbeidsmiddelen

De keurmeesters van NormTotaal zijn er voor het keuren van al uw arbeidsmiddelen.

Het regelmatig inspecteren of keuren van arbeidsmiddelen is een onderdeel van de wettelijke eisen die gesteld worden aan het gebruik en onderhoud van arbeidsmiddelen op de werkplek.

NormTotaal kan deze keuringen voor u verzorgen. Wij inventariseren, registreren en inspecteren uw arbeidsmiddelen. U ontvangt een complete administratie van de totale keuring van uw arbeidsmiddelen.

We werken uitsluitend met de nieuwste apparatuur en software en zijn gecertificeerd veiligheidskundige.
Ook zijn uiteraard alle certificaten en keurmeester diploma’s aanwezig, zodat jullie verzekerd zijn van kundig advies en een kloppend geheel.

Vraag ons gerust naar de actuele staffelprijzen voor een compleet overzicht.

Veiligheidsplannen, RI&E en Advies

Wij helpen u met het ontwikkelen van beleid, procedures en instructies ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu.

Onze gedreven veiligheidskundigen staan u bij met onder andere de volgende uitdagingen:

RI&E

Het opstellen en begeleiden van de Risico Inventarisatie en Evaluatie, meestal RI&E genoemd, is een middel om veilig en gezond werken te bevorderen.

Een RI&E is verplicht voor alle werkgevers, met uitzondering van ZZP’ers. Dit is vastgelegd in de arbeidsomstandighedenwet. Naast het wettelijke kader wordt het ook in verzekeringspolissen geëist.

TRA

Een Taak Risico Analyse is specifiek gericht op bijzondere werkzaamheden, projecten en incidentele handelingen op de werkvloer die risico’s met zich mee brengen. Door tijdig de verwachte risico’s te inventariseren kan men er voor zorgen dat de risico’s beperkt en beheerst worden.

Werkplekinspectie

Als werkgever bent u verplicht om structureel toezicht te houden op de werkplek. Met werkplekinspecties toont u aan dat u deze verplichting serieus neemt. Bovendien bouwt u met werkplekinspecties een dossier op; mocht er toch een ongeval plaatsvinden, dan kunt u de Arbeidsinspectie en de verzekeringsmaatschappij laten zien dat u toezicht heeft gehouden.

Vragen waar u niet uitkomt? Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder!

NIEUW! Ontruimingsplattegronden van NormTotaal

Ontruimingsplattegronden zijn ervoor om gebruikers van een gebouw te informeren hoe zij het gebouw in geval van nood op een snelle en veilige manier moeten verlaten.

Volgens de Arbo-wetgeving dienen personen een bedrijfspand bij een calamiteit veilig, snel en via de kortste route te kunnen verlaten. Ontruimingsplattegronden zijn daarbij een onmisbaar hulpmiddel. Alle door ons gemaakte ontruimingsplattegronden worden getekend conform de NEN-1414 norm.

Normtotaal.nl
© Copyright - Normtotaal by M-Art in 2018