VCA-bedrijfscertificering​

Met een VCA-bedrijfscertificaat toont u aan dat u veilig werkt. U voldoet niet alleen aan de belangrijkste eisen van de Arbowet, u geeft ook nog eens automatisch een praktische invulling aan deze eisen.

Organisaties met een VCA-certificaat voldoen in de praktijk aan belangrijke Arbowet- en regelgeving, worden periodiek onafhankelijk getoetst en dragen gestructureerd zorg voor hun VGM-beheerssysteem.

VCA-certificering wordt steeds meer als selectiecriterium gebruikt door opdrachtgevers. Het gaat hier om het uitvoeren van (bouw- en technische) werkzaamheden op het terrein van een opdrachtgever waarvoor een VCA-certificaat vereist is.

VCA-certificering geniet een brede internationale acceptatie en het VCA-certificaat werkt motiverend voor werknemers. VCA-certificering verhoogt bovendien het veiligheidsbewustzijn van medewerkers en leidt tot een afname van het verzuimpercentage en het aantal ongevallen.

Van het totaal ontzorgen tot hulp bij het opzetten, alles is mogelijk bij NormTotaal.

VCA bedrijfscertificering