Veiligheidsplannen, RI&E en advies

NormTotaal helpt u met het ontwikkelen van beleid, procedures en instructies ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu. Onze gedreven veiligheidskundige staat u bij met het aangaan van uitdagingen!

RI&E
Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is het basisdocument als het om arbeidsveiligheid gaat. In de RI&E staan de werkzaamheden van uw bedrijf beschreven, welke risico’s en gevaren daarbij horen en welke maatregelen genomen zijn of nog moeten worden genomen om te voorkomen dat het mis gaat. Door op een gestructureerde wijze risico’s te inventariseren en te evalueren kunt u een actief veiligheidsbeleid voeren.

De Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is een middel om veilig en gezond werken te bevorderen.

Een RI&E is verplicht voor alle werkgevers, met uitzondering van ZZP’ers. Dit is vastgelegd in de arbeidsomstandighedenwet. Naast het wettelijke kader wordt het ook in verzekeringspolissen geëist.

V&G Plan
Als meerdere werkgevers actief zijn op een bouwlocatie, moet er in veel gevallen een Veiligheids- & Gezondheidsplan (V&G-plan) zijn. In een V&G-plan beschrijft een opdrachtgever hoe hoofd- en onderaannemer(s) samenwerken en welke veiligheidsmaatregelen zij treffen om de veiligheid van de werknemers te waarborgen.
Een V&G-plan verbetert de coördinatie tussen uitvoerenden op de bouwplaats en moet tijdens het bouwproces de aandacht voor veiligheid en arbeidsomstandigheden garanderen.

TRA
Een Taak Risico Analyse is specifiek gericht op bijzondere werkzaamheden, projecten en incidentele handelingen op de werkvloer die risico’s met zich mee brengen. Door tijdig de verwachte risico’s te inventariseren kan men ervoor zorgen dat de risico’s beperkt en beheerst worden.

Daarnaast wordt de Taak Risico Analyse in de praktijk ook gebruikt om procedures en maatregelen die reeds zijn toegepast te toetsen op veiligheid. Zo kan een bedrijf doormiddel van een gestructureerde aanpak afwijkingen en risico’s op de werkplek en in de werkmethodes in kaart brengen. Vervolgens kunnen bedrijven doormiddel van een plan van aanpak nieuwe beheersmaatregelen implementeren om de veiligheid op de werkvloer te bevorderen.

Vragen waar u niet uitkomt?

Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder!

Veiligheidsplannen, RI&E en advies